Vi skriver både manus, formulerer værdier og content til SoMe

aja, vi er blandt de skrappeste, når der skal designes og layoutes. Vi elsker grids og pantonefarver. Og når det handler om tekst, går vi aldrig kompromis.

Vi skriver alt! Både dine værdier, din identitet, din kernefortælling, dine eksterne budskaber og dine posts Facebook og Instagram. Vi skriver manus til dine film, formulerer dine pressemeddelelser, researcher og skriver artikler og sætter ord dine strategier. Også den skarpe overskrift, beskrivelsen af dit produkt og meningsfyldt content til web og dine andre kommunikationskanaler.

Vi korrekturlæser og retter dine tekster til, tone og stil passer til dine værdier. Nu bliver det nørdet: Vi elsker kommaer (it’s loooove, Baby!) og tager i øvrigt udgangspunkt i den systemisk funktionelle lingvistik, din tekst altid får den mængde energi, der passer til dine modtagere.

Kerne­­fortælling

Kernefortællingen tager afsæt i definitionen af virksomhedens værdier og danner grundlag for virksomhedens identitet og kommunikation.

Med en kernefortælling kan virksomheden sikre troværdighed i sin kommunikation og dermed tydeligt kommunikere både internt og eksternt, hvor virksomheden står stærkt. Kernefortællingen sikrer en ensartet kommunikation og styrker virksomhedens brand.

Vi skaber en kernefortælling baggrund af interviews med udvalgte interessenter for virksomheden, fx ansatte, kunder og ledelse for dermed at finde ind til kulturen og værdierne i det ellers uudtalte. Herefter formuleres selve fortællingen om, hvem virksomheden er; hvad den står for; hvor den adskiller sig fra konkurrenter; og hvor den skaber værdi for interessenterne.