Vi er
et brandingbureau.
Alle kreative. Alle responsive.
All in.

Vi er hårdt- og sentarbejdende, nysgerrige, ambitiøse, kaffeafhængige, innovations- og initiativtagende, kagespisende, nikotintyggende, deadlinefanatiske storysellers. Her er stemningen direkte og afslappet - så vi sammen kan skabe begejstring og udvikle nye, stærke og holdbare løsninger, ligesom vi har gjort det med succes i flere år for LEGOLAND®, Syddansk Universitet, Falk Lauritsen og Det Mindste Cirkus – for bare at nævne nogle.

Vi synes, det vigtigste er, at kommunikationen er ærlig, direkte og passer til dig. Så hvis du også har noget på hjerte, så ring til os. Vi har kaffe, skumfiduser og byens bedste udsigt.


Show me, don't tell me


byggeri

uddannelse

destinationer/turisme

offentlige

    

 Content
 Social Media
 Film
 Magasin
 Offline
 Webdesign
 Mobile
 e-commerce
 • Alumeco
 • Aluphone
 • Apollo Rejser
 • Assens Kommune
 • Bredana
 • C&C Models
 • Cervo
 • Dansk Byggeri
 • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • Dansupport
 • Det Mindste Cirkus
 • Falk Lauritsen
 • Fynsk Erhverv
 • Grafisk Arbejdsgiverforening
 • Handelsfagskolen
 • Herstal
 • ITW GSE
 • LE KLINT
 • LEGOLAND
 • LEGO Education
 • Midtfyns Gymnasium
 • Mr kæden
 • Nikuda
 • Nyborg – Nyborg slot
 • Odense Kommune
 • Olino
 • Realdania Byg
 • Ringe Kost og Realskole
 • Skolefrugt
 • Snedkernes Uddannelse
 • Socialstyrelsen
 • Social-, Børne- og Integrationsministeriet
 • Syddansk Universitet
 • Vestfyns Gymnasium
 • Visit Nordjylland
 • Voergaard Slot

Det er

os.

Martin

KREATIV DIREKTØR


+45 26 17 18 66
martin@mouret.dk

Thomas

KONTAKTCHEF


+45 61 62 93 40
thomas@mouret.dk

Aida

TEKSTFORFATTER


aida@mouret.dk

Thor

DIGITAL ART DIRECTOR


+45 22 42 40 96
thor@mouret.dk

Joachim

DIGITAL GRAFIKER


+45 20 74 94 20
joachim@mouret.dk

Jakob

DIGITAL DESIGNER


+45 53 60 63 19
jakob@mouret.dk

Ulrik

GRAFIKER


+45 22 90 40 08
up@mouret.dk

Lars B

KONTAKTCHEF


+45 31 34 28 88
lars@mouret.dk

Nicolai

DESIGN DIRECTOR


+45 26 32 13 16
nicolai@mouret.dk

Camilla

JOURNALIST


camilla@mouret.dk

Rikke

ART DIRECTOR


+45 21 80 14 39
rikke@mouret.dk

Om vi har en model,

vi arbejder efter?

Ja, det har vi. Og nogen gange ser den sådan her ud. Andre gange er den endnu mere kompleks eller meget mere simpel. Det afhænger af opgaven. Vi synes nemlig ikke, at det er seriøst at bruge den samme model til alle kunder. Vores kunder er forskellige, har forskellige behov og udfordringer. Og det er også sådan, vi arbejder med dem.

DIY
×

Forretningsbetingelser
for mouret/co.

Med mindre andet er aftalt, gælder følgende betingelser:

Priser

Tilbud er gældende 3 måneder fra tilbudsdato, og alle priser er eksklusiv moms og ekstraydelser. Under ekstraydelser hører bl.a. fotografering, billedmanipulation, foto-retouch (fashion), billedkøb, tredjemandsrettigheder, applikationstegninger, tekstversioneringer, transport, logi, kost, materialer, specialpakning, trykning og levering. Uforudsete hændelser er ikke inkluderet i tilbuddet. Hvis de indtræder, orienteres kunden snarest muligt.

Prisen for de aftalte ydelser, herefter kaldet "ydelsen" er inkl. to korrekturer med tilhørende rettelser af evt. fejl. Ved overskridelse af produktionsplanen eller ved ændringer modtaget efter igangsætning af rentegning er vi berettiget til at fakturere for ekstraomkostninger.

Betaling

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. mouret/co kan forlange en passende forudbetaling eller acontofakturere igangværende arbejder månedligt. Hvis den samlede ordre overstiger kr. 100.000,- kan fakturering forløbe i to eller flere rater.

Overskrides et udarbejdet budget væsentligt, orienteres kunden snarest muligt.

mouret/co fakturerer ydelserne, når de er leveret til kunden. mouret/co kan dog forlange en passende forudbetaling og acontofakturere igangværende arbejder månedligt efter milepæle eller tidsforbrug. Betalingsfrist fremgår af fakturaerne eller meddeles på anden vis af mouret/co. Forsinket betaling forrentes efter renteloven. Kunden har alene ret til modregning, hvis det er aftalt med mouret/co.

Anerkender kunden ikke en faktura, reklamerer denne straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt over for mouret/co. Kunden tilbageholder maksimalt betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.

Levering

Kunden forelægges alt materiale, som mouret/co har udarbejdet for denne til gennemgang og korrektur inden levering. Ved kundens overskridelse af aftalte deadlines for levering af materialer eller øvrige oplysninger, ophører mouret/co's ansvar for rettidig levering. mouret/co bestræber sig dog på at indhente forsinkelsen.

Rettigheder

Kunden får, betinget af betaling, uindskrænket brugsret til det færdige materiale i det aftalte eller forudsatte omfang i Danmark under samarbejdet. Dog får kunden ejendomsret til varemærker og domæner ved levering, betinget af betaling.

Mod supplerende betaling til mouret/co får kunden en videregående ret til ydelserne, herunder ret til at bruge dem efter samarbejdets ophør, på udenlandske markeder eller via koncernforbundne enheder. mouret/co sørger for clearing af tredjemandsrettigheder til ydelserne i samme omfang som brugsretten gælder for. Dette gælder dog ikke materiale, der kommer fra kunden selv eller fra kundens tidligere samarbejdspartner. Er rettighedsclearing ikke muligt inden for rimelige grænser eller betinget, orienterer mouret/co kunden herom. Gør kunden brug af sin ret til at erhverve videregående ret til ydelserne, sørger mouret/co for supplerende rettighedsclearing, hvis dette aftales skriftligt/elektronisk, og mouret/co vederlægges herfor.

mouret/co foretager kendetegnsretlige forundersøgelser og bistår med registrering af varemærker og domæner, hvis det aftales skriftligt med kunden.

Under og efter samarbejdet kan mouret/co som led i markedsføring af mouret/co oplyse om samarbejdet, herunder gøre brug af kundens kendetegn og leverede ydelser, forudsat det sker loyalt og under iagttagelse af punkt 2.1. Indleverer mouret/co leverede ydelser til prisuddelinger og konkurrencer, orienteres kunden herom på forhånd.

Ansvar for lovgivning

mouret/co sikrer, at leverede ydelser er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§ 1-12). Kunden sikrer, at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt/elektronisk mouret/co i passende tid forud for ydelsens levering om særlige lov- og produktkrav mv., som mouret/co skal tage højde for.

Ansvar for materiale

Efter kundens korrektur og godkendelse af materialet, indestår kunden for rigtigheden heraf. Kunden indestår selv for, at relevant lovgivning og branchekutymer iagttages. mouret/co's erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader og kan ikke overstige det fakturerede beløb for den ydelse, ansvaret angår. mouret/co har ret til afhjælpning og omlevering.

Fortrolighed og opbevaring/udlevering af materiale

Parterne skal under og efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt.

mouret/co opbevarer kopi af ydelser og efter mouret/co's skøn anvendt materiale hertil i 2 år efter leveringen, dog kun 6 måneder efter samarbejdets ophør. I denne periode udleverer mouret/co efter anmodning kopi af ydelser og opbevaret materiale til kunden, forudsat mouret/co ikke har forfaldne krav mod kunden, og kunden betaler mouret/co's tidsforbrug efter gældende takster og omkostninger forbundet med udleveringen.

Afbestilling af ydelser

Afbestilling af ydelser sker skriftligt/elektronisk og indebærer, at mouret/co indstiller igangværende arbejde og så vidt muligt begrænser omkostningerne for kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt mouret/co's tidsforbrug efter mouret/co's gældende priser.